pondělí 9. dubna 2012

Zákoník práce 2012

Zákoník práce je základní pracovněprávní předpis, kterým se v České republice řídí zaměstnávání a práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zákoník práce pro rok 2012 prošel opět řadou změn a novel. Jen za rok 2011 bylo přijato hned 10 zákonů, které mění zákoník práce. V několika případech jde o drobné změny, například každoroční zněna výše stravného a cestovních náhrad, ale také došlo v roce 2011 k několika výrazným změnám v zákoníku práce, které vstoupily v platnost v roce 2012.

Zákoník práce 2012
Zákoník práce od 1.1.2012 přináší několik podstatných změn, které se dotýkají zaměstnanců.


Změna v odstupném
K zásadní změně pro zaměstnance dochází ve výši odstupného v případě výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Nově je výše odstupného v zákoníku práce od roku 2012 odstupňována podle počtu odpracovaných let. Dosavadní úprava zákoníku práce stanovila nárok zaměstnance, při ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele, na odstupné ve výši trojnásobku průměrné měsíční mzdy. Zákoník práce však od 1.1.2012 mění výši odstupného tímto způsobem:

Odstupné

   § 67
(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně

a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,

b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,

c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,


Prodloužení zkušební doby
U zkušební doby došlo k nové úpravě zákoníku práce pro rok 2012 spočívající v tom, že od 1.1.2012 je možné tříměsíční dobu u vedoucích zaměstnanců prodloužit až na 6 měsíců. Pro ostatní zaměstnance zákoník práce zachovává tříměsíční zkušební dobu.

Prodloužení práce na dobu určitou
Zákoník práce také od 1.1.2012 prodloužil možnost uzavření pracovního poměru na dobu určitou ze dvou na tři roky. Nově je tedy možné uzavírat se zaměstnanci pracovní smlouvu na dobu určitou na tři roky, nebo na kratší dobu, ale v celkovém součtu nesmí doba přesáhnout tři roky. Viz ustanovení odst. 2 § 39 zákoníku práce od 1.1.2012:

(2) Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.

Změny u dohody o provedení práce 
U dohody o provedení práce došlo se změnou zákoníku práce k prodloužení rozsahu hodin, které lze odpracovat u jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce ze 150 na 300. Nově také měsíční výdělek přesahující na dohodu o provedení práce 10 000,- Kč podléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění.


Tyto změny představují souhrn těch nejdůležitějších změn zákoníku práce pro rok 2012, se kterými se potká většina zaměstnanců a zaměstnavatelů. Je pravděpodobné, že se v průběhu roku dočkáme dalších úprav zákoníku práce. Aktuální znění zákoníku práce naleznete níže.


1 komentář:

  1. Objevte eToro, největší sociální investiční síť na světě, kde 1,000,000y klientů vydělávají kopírováním obchodních rozhodnutí našich nejlepších obchodníků.

    Kolektivní rozum Obchodníci, kteří využívají eToro's CopyTrader™, mají o 60% větší pravděpodobnost ziskovosti

    227,651,647 - Otevřené obchody na eToro

    OdpovědětSmazat

 
optimalizace PageRank.cz